Coaching innebär framtida möjligheter!

Vi erbjuder coaching för dig som vill göra framsteg inom ett eller flera utvecklingsområden. Kanske går du och funderar över något som skaver i ditt nuvarande arbete, kanske är du sugen på att förändra din situation. Du står inför ett vägval, inte vet hur du ska prioritera dina arbetsuppgifter eller har svårt att få balans i livet. När du coachas genom en process får du hjälp att nå insikt, förändring och kraft framåt.

Coaching är en målstyrd process som ger dig stöd att uppnå mål snabbare och effektivare än du klarar på egen hand

I vårt samarbete får du ett aktivt stöd på vägen när vi tillsammans utformar dina målsättningar och övervinner motstånd i de förändringar du ställs inför eller initierar.

Jag som coach ansvarar för att på ett metodiskt sätt ta dig igenom en process som ger dig nya insikter och visioner. Du som klient ansvarar för innehållet i våra samtal och lyfter de frågeställningar som är relevanta för dig. Det är också upp till dig att ta ansvar för att de hemuppgifter som ges genomförs mellan våra träffar.

ICF – Sveriges, Europas och världens största branschförening för professionella coacher  - skiljer på coaching och rådgivning. Rådgivning är att överföra expertkunskap.
En ICF-coach talar inte om för dig vad som ska göras, en ICF-coach ställer de frågor som gör att DU kommer fram till vad du vill och vad du ska göra – för att faktiskt få det du vill.

Vad är coaching?

Jag följer de etiska riktlinjer som är utformade av ICF (International Coach Federation). ICF definierar coaching som ett samarbete mellan klient och coach i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar klienten att maximera sin personliga och professionella potential. Coachen arbetar med utgångspunkten att klienten är expert i hans eller hennes liv och arbete och ställer därför frågor istället för att ge råd.

På denna grund är det coachens ansvar att:

  • Utforska, förtydliga och hålla samtalet inom ramen för det klienten vill uppnå genom aktivt lyssnande och närvaro
  • Uppmuntra klienten till självinsikt genom direkt kommunikation
  • Ställa kraftfulla frågor för att klienten ska få nya insikter och lösningar
  • Skapa goda förutsättningar för att klienten ska ta ansvar och göra framsteg

Coaching används för att hitta lösningar på problem och göra det som är bra ännu bättre.

Vad kan resultatet av coaching vara?

  • Inre insikter om styrkor, roller och värden. Vad du behöver använda mer av och om begränsande tankemönster.
  • En tydlig bild av framtiden som ger medvetenhet om vad du vill uppnå i din ledarroll och hur du tar dig dit. Hjälp att ifrågasätta det omöjliga och att omvandla visionen till mål. 
  • Personligt genombrott, personligt åtagande och målstyrning. Förmåga att hantera hinder, effektivt tidsutnyttjande och balans mellan olika arenor. Eller att sätta gränser för dig själv och andra.