Catharina Bergold
Tel: 070-2179879
E-post: catharina.bergold@hotmail.com

Vi kommer överens om var mötena sker.

Postadress: 

Catharina Bergold AB
Hindervägen 8

177 39 JÄRFÄLLA
Organisationsnummer 559031-3127.