Bild lånad av Vecteezy.com

Jag genomför coaching och rådgivning via videosamtal. Det bästa är förstås att träffas IRL men om omständigheterna gör att det blir svårt så får man mötas via videosamtal.

Hör av dig om detta är intressant för dig, så får du veta mer!

Vanligt upplägg på coachingträffarna

Vid vår första träff tar du upp vilka frågeställningar du vill jobba med. Det kan t ex vara en situation med nuvarande jobb, hur ska jag ta mig vidare, är jag kanske nöjd där jag är, mm mm. Det kan också gälla personlig utveckling, en obalans i livet mellan jobb och privatliv, time management etc. Under samtalen är det inte omöjligt att flera frågor vävs ihop.

Det vanligaste upplägget är tre möten, givetvis kan detta förlängas utifrån dina behov.

Uppstartsmöte (ca 60-90 minuter)

Vi börjar med att träffas förutsättningslöst för att diskutera igenom vilka behov du har. Vilka tankar kring förändring och utveckling har du? Är frågeställningarna relevanta för coaching?

Du förbinder dig inte till något genom detta möte.  Först efter detta möte tar du beslut om du vill fortsätta.

Möten (90 minuter, varannan vecka)

Mötena håller en tydlig struktur kring uppföljning sedan senaste mötet, aktuella frågeställningar och åtgärder framåt.

Vi kommer överens om var vi håller våra möten. Det bör vara en avskild plats, helst skild från din arbetsplats. I nuläget blir det möten via videosamtal.

Kontakta mig om du vill veta mer eller för en offert.

Coach kan betyda galavagn eller turistbuss. Jag vill se mig som den galavagn som plockar fram dina bästa sidor och tar dig till ditt mål. Genom en strukturerad process gör vi upp planer och visioner för att nå fram.